top of page

K zamyšlení  - cena pěstitelského pálení

                  Pokud si chcete udělat představu o tom, jak výdělečné či nevýdělečné je                                 provozování pěstitelské pálenice, podívejte se na následující  kalkulaci.                 

                  Představte si, že jste provozovatelem pěstitelské pálenice.

                  Postavíte si nebo pronajmete budovu a prostory pro manipulaci, skladování kvasů, zázemí pro zákazníky, pořídíte destilační zařízení, vývěvu, hrnce, lihoměry a spoustu dalšího drobnějšího vybavení, vyřídíte si povolení k provozování pálenice a jiné administrativní záležitosti. A konečně začnete pálit s vidinou zisku, protože když je všude tolik pálenic a cena za pálení tak vysoká, tak to přece musí být bezvadný kšeft.

Realita je pak asi následující:

Připravte se na to, že povedete evidenci pálení, evidenci zákazníků, každý měsíc pošlete přiznání ke spotřební dani, zaplatíte spotřební daň, každý měsíc podáte přiznání k DPH a zaplatíte DPH. Do toho Vám na začátku pálení a pak cca jednou za dva měsíce přijdou na kontrolu celníci a pak ještě po ukončení sezony. To je  nutnost, bez nich by to nešlo, stát si musí svoje daně pohlídat.

Příklad: 

Máte 300-litrový kotel na pálení (nejběžnější velikost), průměrně dovezené množství kvasu je přibližně 220 litrů. Doba nasátí kvasu, pálení a následného ředění a vyúčtování je 3,5 hodiny. Při průměrné výtěžnosti 10 litrů 50% destilátu ze 100 litrů kvasu, to finančně vypadá asi následovně:

Cena za pálení (při ceně 333 Kč/1 litr 100% alk., 11 laa)                  3.663 Kč

                - spotřební daň                                                                              - 1.782 Kč

                - DPH                                                                                                  - 326 Kč

                - dřevo                                                                                               - 420 Kč

                - voda na chlazení                                                                              - 40 Kč

                - elektrika                                                                                            - 60 Kč

                - odvoz výpalků                                                                               - 130 Kč

                - mzda za 3,5 h práce                                                                    - 700 Kč              

                ZISK PŘED ZDANĚNÍM                                                                   205 Kč

Když se budete snažit a za 1 den vypálíte 4 kotle (tzn. 14 hodin práce denně), tak váš „zisk“ bude 4x205 Kč, tj. 820 Kč. V této částce ale není započten nájem za budovu, amortizace kotle, opravy zařízení, metrologické ověření lihoměrů a počitadla a spousta dalších drobných nákladů.

Celkem jen z této vzorové kalkulace kdy zákazník zaplatí Kč 3663, se odvede státu Kč 2108.

Závěr:

Cílem kalkulace není si stěžovat, ale pouze ukázat skutečnost, tj. že pěstitelské pálení rozhodně není nijak výnosný obor podnikání. Spousta zákazníků má totiž dojem, že peníze, které v pálenici za pálení zaplatí, tam i zůstanou. Není to pravda, většina se odvede státu ve formě daní, zbytek jde na výrobní režie, zisk pálenice činí pouze cca 5%.

 Pokud se tedy před následující sezonou mění cena pálení, tak to není proto, že by chtěl provozovatel zvyšovat svůj zisk, ale proto, že se neustále mění ceny režií (elektřina, voda, dřevo, odvoz výpalků) a výše spotřební daně odváděné státu (stejně jako u cigaret).

bottom of page