top of page

Služby zákazníkům

V rámci pěstitelského pálení nabízíme našim zákazníkům následující služby:

Příprava (založení) kvasu

IMAG0144.jpg

Kvasy zakládáme z ovoce dodaného zákazníkem. Dopředu se vždy domluvíme na dni a hodině zpracování. Ovoce by mělo být umyté, resp. v takovém stavu, abychom mohli bez dalších příprav přistoupit k zakládání kvasu. Jádrové ovoce drtíme, peckové opatrně rozmělňujeme. Bečky si zákazník doveze svoje nebo si může půjčit naše. Do kvasu je možno přidat kvasinky (doporučujeme obzvlášť u hrušek a meruněk), které máme k dispozici.

Příklad: Se zákazníkem se telefonicky domluvíme, že přiveze dne 7. října v 9,00 hodin 200 kg jablek na založení kvasu. Ovoce v pytlích je umyté, při drcení provádíme již jen vizuální kontrolu a vyřazujeme nahnilé plody. Nadrcená jablka jsou v bečce o objemu 220 litrů, kterou si zákazník přivezl svoji. Kvasinky zákazník přidat nechce. V tomto konkrétním případě zákazník nic neplatí, bečku se založeným kvasem přeneseme do naší kvasírny. Další varianty jsou:

  • zákazník nemá svoji bečku, půjčí si zdarma naši

  • zákazník si do kvasu nechá přidat kvasinky, platí 40 Kč/15 g kvasinek na 100 litrů kvasu

Uložení kvasu

technology4.jpg

Na bečku nalepíme štítek se základními údaji, tzn. číslem uložené bečky, jménem zákazníka, telefonním číslem, dnem založení kvasu, množstvím kvasu, uvedením placených služeb navíc (moštování, přidání kvasinek). Kopii dokladu obdrží i zákazník. I v případě, že zákazník využil placených služeb, tak při založení kvasu neplatí nic, vše je zaznamenáno na dokladu a platí se až při pálení. Po celou dobu je kvas uložen v naší kvasírně, kde ho průběžně měříme a hlídáme. Snažíme se vytvořit pro kvas ideální teplotní podmínky v rozmezí 15-20 C. Doba od uložení kvasu po samotné pálení se mění dle druhu ovoce a teploty, většinou se však u nás pohybuje mezi 8 – 10 týdny. Uložení kvasu po celou dobu kvasného procesu je zdarma.

IMAG0167.jpg

Hlídání a kontrola kvasu

Bečky s kvasy uložené v naší kvasírně pravidelně kontrolujeme a přeměřujeme. Naměřené hodnoty (při výraznějším posunu) zákazníkovi posíláme zprávou sms. V případě potřeby zvyšujeme či snižujeme teplotu v kvasírně. Přibližně 10 dní před koncem kvasného procesu, resp. koncem doby dokvášení, kontaktujeme telefonicky zákazníka a dohodneme se na termínu pálení. Služby související s kontrolou a správným vedením kvasů jsou bezplatné.

refrak1_edited.jpg

Měření vzorků refraktometrem

Vzorek kvasu ke změření je možné donést do pálenice kdykoliv i bez předchozí domluvy. Vzorky měříme refraktometrem, to znamená, že stačí donést jen pár kapek kvasu. Ve vlastním zájmu však přineste takový vzorek, který má co možná největší vypovídající schopnost, tzn. nenabírejte jen z horní části kvasu, ale nasajte, nejlépe hadičkou, ze střední části bečky.

nagruntu_12.JPG

Exkurze

Mimo hlavní sezonu pálení pořádáme pro zájemce prohlídky našeho areálu. Je možno navštívit naši klimatizovanou kvasírnu, povidlárnu a samotnou pálenici. Exkurze většinou pořádáme pro zájmové skupiny, jako jsou např. zahrádkáři, turisté, kluby důchodců, atd. Maximální kapacita je 25 osob, minimální velikost skupiny 10 osob. Doba konání prohlídky je cca 1 hodina. Exkurze je zdarma, je možno ji domluvit na telefonu 731 176 746.

bottom of page